Có đi nhiều, ta mới biết thế giới rộng thế nào | The more we travel, the more we realize how wide the world is

Một ngày lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm đất Sài Gòn, tôi nhìn thấy được nhiều thứ, quen được nhiều người, và bắt được nhiều cảm xúc mới. Jump to English Đó là cụ già khắc khổ chăm lo cho miếng ăn của đứa cháu nhỏ. Những nếp nhăn trên gương mặt già nuaContinue reading “Có đi nhiều, ta mới biết thế giới rộng thế nào | The more we travel, the more we realize how wide the world is”