Vietnamese New Year Eve – Goodbye the year of Tiger

Jump to English below Ngay giờ phút này đây, tôi hoàn toàn trống rỗng không biết phải viết gì. Chỉ còn 3 tiếng nữa kể từ lúc chiếc tiêu đề của bài blog này thành hình thì Việt Nam sẽ bước sang năm mới – năm con Mèo. Có rất nhiều sự kiện đã xảyContinue reading “Vietnamese New Year Eve – Goodbye the year of Tiger”