The Secret | Bí mật 50/365

Take a moment to think about all that nature gives to you every single day to that you can live. And yet nature never asks for anything in return. That is true giving. Rhonda Byrne Hãy dành chút thời gian để nghĩ về tất cả mọi thứ mẹ thiên nhiên ban tặng mỗi ngày đểContinue reading “The Secret | Bí mật 50/365”