The Secret | Bí mật 87/365

You can turn your life into paradise, but the only way you can do it is to make the inside of you a paradise. There is no other way. You are the cause; your life is the effect. Rhonda Byrne Bạn có thể biến cuộc sống của mình thành thiên đường, nhưng cách duy nhấtContinue reading “The Secret | Bí mật 87/365”