The Secret | Bí mật 161/365

What one knows, one sees. Johann Wolfgang Von Goethe(1749-1832) Khi mình biết thứ gì, mình sẽ nhìn thấy nó. Người dịch: Mai Lam Cảm nhận Có lần nọ một người chị đã nói với mình như vậy. Rồi dẫn chứng về một loại xe mà chị ấy thích. Lúc ấy thầm nghĩ trước giờ mình chưaContinue reading “The Secret | Bí mật 161/365”