Cho một ngày nắng sớm | For the first shine of sunrise

Click to read my sharing in English below Đó là ngày tôi lang thang lên Đà Lạt, một mình. Tôi thường có thói quen đi chuyến xe đêm lên Đà Lạt, để khi ngủ dậy vừa kịp đón ánh bình minh trên phố núi. Lần này, tôi đi một mình. Xe trung chuyển dừng lạiContinue reading “Cho một ngày nắng sớm | For the first shine of sunrise”

The Secret | Bí mật 11/365

Here is a simple, powerful process that you can do every day to bring yourself into positive harmony with the Universe and the law of attraction. Sit down comfortably. Notice how you are feeling, and now relax your entire body. When you have relaxed your whole body, then relax it some more. Now relax itContinue reading “The Secret | Bí mật 11/365”