The Secret | Bí mật 6/365

No matter where you are, no matter how difficult things might appear to be, you are always being moved toward magnificence. Always. Rhonda Byrne Click to read my sharing in English below Dù bạn đang ở đâu, dù mọi thứ xuất hiện khó khăn thế nào, bạn vẫn luôn đi về hướng huy hoàng. LuônContinue reading “The Secret | Bí mật 6/365”