The Secret | Bí mật 161/365

What one knows, one sees. Johann Wolfgang Von Goethe(1749-1832) Khi mình biết thứ gì, mình sẽ nhìn thấy nó. Người dịch: Mai Lam Cảm nhận Có lần nọ một người chị đã nói với mình như vậy. Rồi dẫn chứng về một loại xe mà chị ấy thích. Lúc ấy thầm nghĩ trước giờ mình chưaContinue reading “The Secret | Bí mật 161/365”

Hà Nội ngày trở lại sau 2 năm COVID

Vẫn cái lạnh đầu đông và từng cơn gió rét xuyên qua làn áo mỏng. Chuyến đi lần này không hẹn trước cũng chẳng thể chủ động. Chỉ biết là tôi đã trở lại sau đúng hai năm với những điều may mắn vẫn luôn hiện hữu. Cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm 2020Continue reading “Hà Nội ngày trở lại sau 2 năm COVID”

Bến Tre du hí | Travel to Ben Tre

Ở quê lâu quá, con người ta thường hay lãng quên những vẻ đẹp ở gần xung quanh mình. Ở thành phố lâu quá, rồi cũng chẳng biết chỗ nào đi chơi được dịp cuối tuần hay buổi tối. Tại bởi, ở lâu quá, người ta hay bỏ qua những gì thân thuộc, vì luônContinue reading “Bến Tre du hí | Travel to Ben Tre”

The Secret | Bí mật 154/365

A man is but the product of his thoughts. What he thinks, he becomes. Mohandas Karamchand Gandhi(1869-1948) Con người được tạo ra từ chính suy nghĩ của người đó. Bạn nghĩ gì, sẽ trở thành người như thế.– Mohandas Karamchand Gandhi(1869-1948) Người dịch: Mai Lam 365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA365 ngày luyệnContinue reading “The Secret | Bí mật 154/365”

The Secret | Bí mật 153/365

Resistance blocks what you want from coming to you. You create resistance in yourself by feeling anxious or worried about what you want. That tension causes the resistance and blocks delivery. If you feel tense when you think of what you want, it is time to relax, relax, relax. Let your body relax your mindContinue reading “The Secret | Bí mật 153/365”

The Secret | Bí mật 129/365

When you are afraid if something happening, by the law you attract it, although fortunately it takes real focus and persistent fear to bring it to you. The amount of emotion you invest in not wanting something to happen is powerful. At the same time it is also impossible to bring what you want whenContinue reading “The Secret | Bí mật 129/365”

The Secret | Bí mật 73/365

If you had had a perfect existence up until now, where everything had gone exactly right, you might not have a strong determination and desire to change your life. It’s all of the apparently “negative” things that happend to us which give us a huge desire to change things. That huge desire that arises withinContinue reading “The Secret | Bí mật 73/365”

The Secret | Bí mật 11/365

Here is a simple, powerful process that you can do every day to bring yourself into positive harmony with the Universe and the law of attraction. Sit down comfortably. Notice how you are feeling, and now relax your entire body. When you have relaxed your whole body, then relax it some more. Now relax itContinue reading “The Secret | Bí mật 11/365”

The Secret | Bí mật 10/365

You are a unique and magnificent human being. Of all the billions of people on the planet, there is not another You. and your very existence is vital to functioning of our Universe, because you are one part of the whole Universe. All that you see, and all that there is, could not exist withoutContinue reading “The Secret | Bí mật 10/365”

The Secret | Bí mật 9/365

We attract to ourselves what we hold inside. Every circumstance, every person, and every situation that we attract and experience is based on what is inside of us. Could you ask for a more magnificent system than this? Your life is a reflection of what you hold inside you, and what you hold inside youContinue reading “The Secret | Bí mật 9/365”