The Secret | Bí mật 133/365

Think of all the beauty still left around you and be happy. Anne Frank (1929-1945)Diary of a Young Girl Hãy nghĩ về tất cả những vẻ đẹp vẫn còn sót lại xung quanh bạn và hãy thật hạnh phúc.– Anne Frank (1929-1945)Nhật ký của một cô gái trẻ Người dịch: Mai Lam 365 days ofContinue reading “The Secret | Bí mật 133/365”

Chỉ khi mình tin, thành công sẽ đến | When you believe, success will come

Hạnh phúc và thành công nằm trong tay chính mình, chỉ khi mình tin thì nó mới thành hiện thực!