The Secret | Bí mật 133/365

Think of all the beauty still left around you and be happy. Anne Frank (1929-1945)Diary of a Young Girl Hãy nghĩ về tất cả những vẻ đẹp vẫn còn sót lại xung quanh bạn và hãy thật hạnh phúc.– Anne Frank (1929-1945)Nhật ký của một cô gái trẻ Người dịch: Mai Lam 365 days ofContinue reading “The Secret | Bí mật 133/365”

The Secret | Bí mật 104/365

You must be happy now to bring happiness into your life through the law of attraction. It’s a simple formula. Happiness attracts happiness. Yet people use so many excuses as to why they can’t be happy. The use excuses of debt, excuses of health, excuses of relationships, and excuses of all sorts of things asContinue reading “The Secret | Bí mật 104/365”

The Secret | Bí mật 7/365

Happiness depends upon ourselves. Aristotle (384-322 BC) Click to read my sharing in English below Hạnh phúc tùy thuộc vào chính chúng ta. Người dịch: Mai Lam Cảm nhận Hôm nay là lần đầu tiên mình sử dụng giấy nến để lót khay nướng bánh. Biết đến nó khá trễ dù khoảng thời gian tậpContinue reading “The Secret | Bí mật 7/365”