The Secret | Bí mật 171/365

Every single day, no matter who you meet in the day – friends, family, work colleagues, strangers – give joy to them. Give a smile or a compliment or kind words or kind actions, but give joy! Do your best to make sure that every single day person you meet has a better day because they saw you. This might sound like it is not connected with you and your life, but believe me it is inseperably connected through cosmic law.

As you give joy to every person you meet, you bring joy to YOU. The more you can give joy to others, the more you will bring the joy back to you.

Rhonda Byrne

Vào mỗi ngày khi mà bạn gặp một ai đó – dù là những người bạn, người thân, đồng nghiệp hay người lạ – hãy mang niềm vui đến với họ. Hãy trao một nụ cười thân thiện, một lời khen chân thành hay một hành động tử tế, nhưng hãy chắc rằng điều đó mang lại niềm vui! Hãy làm thật tốt nhất những gì bạn có thể để chắc rằng mỗi người mà bạn gặp đều có một ngày tốt đẹp hơn nhờ có bạn. Việc này nghe có vẻ chẳng liên quan gì đến bạn hay cuộc sống của bạn. Nhưng hãy tin tôi đi, đó là một sự liên kết vô hình theo quy luật vụ trụ.

Khi bạn mang niềm vui đến cho những người bạn gặp, bạn sẽ đem lại niềm vui cho chính mình. Càng cho đi nhiều niềm vui, cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập niềm vui.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: