The Secret | Bí mật 170/365

The process of creation is the same for all things, whether you want to bring something to you or remove something negative from your life.

If you have a habit you wish to break, or anything negative you wish to remove from your life, you must focus on what you want. That means you visualize and imagine yourself in that negative-free state right now. Imagine yourself in as many scenes as you possibly can where the negative situation is completely absent. Imagine yourself happy and free. Eliminate any picture from your mind of you with the negative situation. Just imagine yourself in the state you want to be in, and feel that you are that, right now.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Quy trình sáng tạo luôn giống nhau cho tất cả mọi thứ, dù cho bạn muốn có được thứ gì đó hay cắt đứt thứ gì đó khỏi cuộc sống của mình.

Nếu bạn muốn từ bỏ một thói quen nào đó, hay một điều gì đó tiêu cực ra khỏi cuộc sống của mình, bạn cần phải tập trung vào điều bạn muốn. Nó có nghĩa là bạn cần hình dung và tưởng tượng mình đang ở trong trạng thái không có sự tiêu cực. Tưởng tượng chính bản thân bạn đang ở trong trạng thái mà mọi sự tiêu cực không hề hiện hữu. Tưởng tượng bạn đang hạnh phúc và tự do. Hãy loại bỏ bất kỳ hình ảnh tiêu cực nào hiện lên trong tâm trí bạn. Chỉ nghĩ về khoảnh khắc bạn mong muốn có được, và cảm nhận rằng bạn đang thật sự có nó, ngay bây giờ.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Hôm nay mình vừa gặp và trao đổi với một người anh về những nhu cầu và mong muốn cho tương lai. Thật kỳ lạ, cái mà anh đem đến chính là điều mà mình – và cả cô bạn của mình – đều đang cần có. Chẳng hề tìm kiếm, chỉ là những suy nghĩ khởi phát từ nhu cầu thực tế, vậy mà nhờ cơ duyên nào đó đã dẫn dắt tụi mình đến với anh. Mọi thứ luôn có con đường của nó. Chỉ cần mình muốn, tự khắc có an bài.

Sharing

Today I just met and discussed with a brother about the needs and desires for the future. Oddly enough, what he brought was exactly what I – and my friend – needed. Not searching, just thoughts arising from actual needs, but by some chance, it comes to us. Everything has its way. As long as I want, I have an arrangement.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: