The Secret | Bí mật 168/365

The positive mind is always in harmony with itself, while the negative mind is always out of harmony, and thereby loses the greater part of its power… In the positive mind, all the actions of the mental system are working in harmony and are being fully directed toward the object in view, while in the negative mind, those same actions are scattered, restless, nervous, disturbed, moving here and there, sometimes under direction, but most of the time not. That the one should invariably succeed is therefore just as evident as that the other should invariably fail.

Christian D. Larson (1874-1954)
Your Forces and How to Use Them

Click to read my sharing in English below

Suy nghĩ tích cực luôn giúp ta ở trong trạng thái hài hòa và cân bằng, trong khi suy nghĩ tiêu cực lại khiến ta mất đi điều đó, và vì vậy dẫn đến việc mất đi phần lớn sức mạnh trong mình… Khi tâm trí của ta ở trạng thái tích cực, mọi hoạt động của hệ thống thần kinh đều hoạt động hài hòa và hoàn toàn tập trung vào đối tượng mà ta hướng tới, trong khi ở trạng thái tiêu cực, những hành động tương tự như vậy sẽ bị phân tán, ta sẽ thường xuyên có cảm giác bồn chồn, lo lắng, xáo trộn, lạc lối, đôi khi có thể tự kiểm soát nhưng phần lớn thời gian thì không. Vì vậy mà hình thành nên tình huống việc này luôn thành công một cách hiển nhiên trong khi việc kia thì luôn thất bại.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Khoảng thời gian gần đây tâm trạng của mình ngày càng tệ dần, phần vì công việc không suôn sẻ, luôn gặp nhiều bất trắc, phần vì sức khỏe có phần xuống cấp. Vậy nên mọi thứ cứ nối đuôi nhau kéo xuống dưới mức bình thường.

Đã mấy tháng rồi không vận động hay tập thể dục gì. Có lẽ điều đầu tiên mình cần làm đó là buông bỏ chiếc điện thoại để dành chút thời gian cho việc vận động, 5 phút mỗi ngày. Như thông điệp mà mình vừa lướt thấy trên Facebook: Chất lượng CỘT SỐNG chính là chất lượng CUỘC SỐNG.

Còn công việc thì cũng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác nối đuôi nhau thử thách. Từ hôm qua thì bắt đầu có chuyển biến khá hơn, khi mấy bộ hồ sơ mà mình và nhỏ đồng nghiệp tốn rất nhiều thời gian và tâm huyết vào nó cuối cùng đã có kết quả, rồi đến cuối ngày kênh nội dung mà nhóm mình làm cũng có những phản hồi tích cực. Hôm qua là sinh nhật mình.

Lúc nãy mở một lá bài tarot, nhận được thông điệp liên quan đến công việc, rằng những nỗ lực của mình sắp đến lúc gặt hái được kết quả tốt đẹp, và những công sức mình đã bỏ ra sẽ được công nhận một cách xứng đáng.

Thật sự thì, mình nghĩ rằng bản thân mình vẫn có thể làm tốt hơn rất nhiều, nhưng chính cái tâm trí tiêu cực trong thời gian dài đã kéo mình chùn sức. Vậy nên, một tâm trí cởi mở và tích cực thật sự rất quan trọng. Nó tác động trực tiếp đến cơ thể, đến động lực và cả những hệ quả kéo dài trong tương lai.

Vậy nên, khởi động lại bản thân bằng cách tập thể dục 5 phút thôi. Để bơm máu cho cơ thể, và để khôi phục lại đầu óc và tâm trí tích cực.

Sharing

Recently, my mood has been getting worse and worse, partly because the work is not smooth, always facing many uncertainties, partly because my health is somewhat degraded. So everything just kept dragging down below normal levels.

Haven’t exercised or played sports in a few months. Perhaps the first thing I need to do is to let go of the smartphone to spend some time for exercise, just 5 minutes per day. As the message that I just surfed on Facebook today: Quality of SPINE is quality of LIFE.

As for my job, it’s surprise after surprise that follows the challenge. From yesterday, things started to change better, when the files that I and my colleagues spent a lot of time and effort on finally had results, and at the end of the day, and by the end of the day, the content channel that our team worked on also had positive response. Yesterday was my birthday.

Just now, when I opened a tarot card, I received a message related to work, that my efforts are about to reap good results, and my hard work will be properly recognized.

Honestly, I think I can still do a lot better, but it’s my negative mindset for a long time that pulls me back. So, having an open and positive mind is really important. It has a direct impact on the body, on motivation, and on lasting consequences in the future.

So, restart myself with just 5 minutes of exercise. To pump blood to the body, and to restore a positive mind and mind. Every day.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 
160 161 162 163 164 165 166 167 168

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: