Vietnamese New Year Eve – Goodbye the year of Tiger

Jump to English below

Ngay giờ phút này đây, tôi hoàn toàn trống rỗng không biết phải viết gì. Chỉ còn 3 tiếng nữa kể từ lúc chiếc tiêu đề của bài blog này thành hình thì Việt Nam sẽ bước sang năm mới – năm con Mèo.

Có rất nhiều sự kiện đã xảy ra với tôi trong năm 2022 này. Một năm trở lại với nhiều hoạt động hơn kể từ 4 đợt dịch lớn năm 2020-2021. May mắn là cả gia đình đều bình yên và khỏe mạnh.

 • Kết nối với gia đình nhiều hơn. Cảm được nhiều hơn và dần thấu hiểu thêm nhiều hơn.
 • Bắt đầu chuỗi chiêm nghiệm và chia sẻ về Bí mật Luật hấp dẫn và kết nối được những người bạn khắp thế giới.
 • Hoàn thành tâm nguyện được trở thành cô giáo, khi có những người bạn tin tưởng và chủ động ngỏ ý muốn học, mở ra một khoảng thời gian khá dài đủ để mình có những cảm nhận chân thật nhất về cái nghề này, như ước mơ hồi còn nhỏ.
 • Hoàn thành chương trình học VB2 với xếp loại Xuất Sắc hơn cả sự mong đợi. Đây là thành quả cho sự nỗ lực và chuyên tâm của mình trong suốt 2 năm trời – kể cả khi dịch bệnh làm mọi thứ trì hoãn khá nhiều. Cầm tấm bằng trên tay và được san sẻ niềm vui cùng những người thân yếu nhất thật sự rất tuyệt vời.
 • Được quen nhiều người bạn, người em mới rất chân thành và trân quý nhau. Dù duyên gần nhau tạm thời ngắn ngủi nhưng cái duyên kết nối từ xa lâu dài và chân thành vẫn cứ duy trì một cách dễ thương.
 • Có được những chuyến du ngoạn bất ngờ đến Thái Lan và đặc biệt là Indonesia – một đất nước đáng mến lần đầu tiên mình được đi trong sự bất ngờ tột độ.
 • Vẫn tiếp tục phụng sự cho cuộc sống này với những sự kiện trồng rừng, thiện nguyện, chia sẻ kiến thức, trao quà yêu thương cho những nơi cần đến.
 • Có những cơ hội thể hiện bản thân để sự nghiệp ngày càng phát triển tốt hơn. Được tin tưởng và được trao cơ hội để cùng nhau gắn bó và phát triển.
 • Được gặp những người thầy đáng kính dạy cho mình những bài học thật bổ ích để vượt qua những kỳ thi sắp tới của cuộc đời.
 • Có cơ hội phát triển tài chính tốt hơn sau bài học lớn về tiền bạc.
 • Được sống ở một căn nhà mới ấm cúng và vui tươi hơn.
 • Đã tháo niềng và có hàm răng xinh xắn.

Cũng như thông điệp trong Bí mật 33, 2022 là một năm thật sự trưởng thành hơn rất nhiều so với tất cả những năm trước, không chỉ về số tuổi mà còn là những chiêm nghiệm về những gì đã trải qua.

Năm Mão 2023 sắp đến, sẽ còn nhiều thử thách đang chờ đón. Nhưng tôi vẫn tin rằng chỉ cần còn cố gắng, tất cả sẽ tốt đẹp. Nếu chưa tốt đẹp, tức là khoảnh khắc ấy vẫn đang chờ mình ở phía trước và hãy tiếp tục cố gắng.

Tôi ơi cố lên. Chúc mừng năm mới!


Right away, my mind is completely blank, not knowing what to write. Only 2 hours left from this post post’s headline took shape, Vietnam will enter the New Year – the year of the Cat.

There are so many events that have happened to me in this year 2022. A year back with more activities since the 4 major epidemics in 2020-2021. Fortunately, the whole family is safe and healthy.

 • Connected with family more. Feel more and gradually understand more.
 • Started a series of contemplation and sharing about The Secret of the Law of Attraction and made friends around the world.
 • Fulfilling the dream of becoming a teacher, when there are friends who trust and actively express their desire to study, it opens up a long enough time for me to have the most honest feelings about this profession, like my wish. dream as a child.
 • Completed the VB2 curriculum with an Excellent rating beyond expectations. This is the result of my hard work and dedication for 2 years – even when the pandemic delayed everything quite a lot. Holding the degree in hand and sharing the joy with the weakest loved ones is truly wonderful.
 • Having met many friends, the new brother is very sincere and respectful of each other. Although the short-term relationship between each other is short, the long-term and sincere long-distance connection is still maintained in a cute way.
 • Having unexpected excursions to Thailand and especially Indonesia – a lovely country for the first time I was able to go in extreme surprise.
 • Still continuing to serve this life with afforestation events, volunteering, sharing knowledge, giving loving gifts to places in need.
 • There are opportunities to express myself to make my career better and better. Be trusted and given the opportunity to stick together and develop.
 • Meeting respected teachers who taught me useful lessons to pass the upcoming exams of life.
 • There is a better chance of financial development after a big money lesson.
 • To live in a new home that is warmer and more joyful.
 • Removed braces and has beautiful teeth.

Just like the message in The Secret 33, 2022 is a year that is really much more mature than all previous years, not only in terms of age but also in reflections on what has been experienced.

The year of the Cat 2023 is coming, there will be many challenges waiting. But I still believe that as long as we keep trying, everything will be fine. If it’s not good, that moment is still waiting for our ahead and keep trying.

Let’s try and be strong. Happy New Year!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: