The Secret | Bí mật 160/365

Today is the best day of your life!

Rhonda Byrne

Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình!

Người dịch: Mai Lam

Cảm nhận

Đúng vậy. Không phải hôm qua. Không phải ngày mai. Chính là hôm nay.
Hãy cống hiến trọn vẹn và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của hôm nay. Để cuộc sống luôn tràn đầy ý nghĩa dù cho bạn là ai.

Sharing

You’re right. Not yesterday. Not tomorrow. It is today.
Give it your all and enjoy every moment of today to the fullest. Make your life full of meaning whether you are.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: