The Secret | Bí mật 158/365

To practice the art of visualization, begin by thinking back on your day. Choose a wonderful scene or moment from your day, and replay that scene in your mind. Picture the place, the people, the background sounds, the colors, the words that were spoken, and every detail of that scene as you replay it in your mind.

This is a very powerful way of improving your visualization skills, and at the same time you are attracting more wonderful scenes into your life.

Rhonda Byrne

Để rèn luyện trí tưởng tượng đầy nghệ thuật, hãy nghĩ về một ngày của bạn. Chọn một khoảnh khắc tuyệt vời, và lặp lại cảnh tượng ấy trong tâm trí. Hình dung về cảnh vật, con người, âm thanh xung quanh, màu sắc, từ ngữ mà bạn nghe được, và tất cả mọi chi tiết sẽ lặp lại trong đầu bạn.

Đây là một cách thật sự hữu hiệu để bạn cải thiện kỹ năng tưởng tượng và hình dung của mình, và cùng lúc đó bạn sẽ thu hút thêm nhiều khung cảnh tuyệt vời hơn trong cuộc sống của mình.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: