The Secret | Bí mật 157/365

Become increasingly aware of all the magnificent things in your life. Feel gratitude toward all the people who have given so much through their work and inventions so that you can have a much easier life. Did you take a shower this morning? Did you use electricity? How did you get to work? By car, train, bus, or did you walk in your shoes? Did you pick up coffee or listen to the radio or make a call on your cell phone or take an elevator? You use so many inventions every day of your life. Are you taking them for granted or are you being grateful for them?

We are so blessed – really we are.

Rhonda Byrne

Để ngày càng có được thêm nhiều điều tuyệt vời xảy ra trong cuộc sống, hãy cảm thấy biết ơn tất cả những người đã cống hiến hết mình thông qua công việc và cả những phát minh của họ, để bạn có được một cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều. Sáng nay ngủ dậy bạn đã tắm chứ? Bạn có sử dụng điện không? Bạn đi làm bằng phương tiện gì? Xe hơi, tàu điện ngầm, xe buýt hay bạn đã đi bộ trên đôi chân của mình? Bạn có uống cà phê hay nghe radio hay gọi điện thoại hay sử dụng thang máy? Mỗi ngày bạn sử dụng rất nhiều các phát minh của nhân loại, cho cuộc sống của mình. Bạn đang xem đó là điều hiển nhiên, hay có thầm biết ơn đến họ?

Chúng ta thật may mắn – thật sự là vậy.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: