The Secret | Bí mật 155/365

You can limit yourself by the story you have created about you. Here are some simple examples of how the story we have created about ourselves can limit us:

I am no good at math. I have never been able to dance. I am not a very good writer. I am very stubborn. I don’t sleep well. I am very moody. I struggle with my weight. My English is not good. I am always late. I am not a very good drive. I can’t see without my glasses. It is hard for me to make friends. Money seems to slip through my fingers.

The moment you become aware of what you are saying, you can delete these things and rewrite your story!

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Bạn có thể giới hạn bản thân bằng chính câu chuyện mà mình tạo ra. Dưới đây là một vài ví dụ đơn giản cho thấy chúng ta đã giới hạn chính mình như thế nào:

Tôi không giỏi toán. Tôi không thể nhảy nhót được. Tôi không phải là một người giỏi văn. Tôi là một người bướng bỉnh. Tôi ngủ không ngon giấc. Tính tình tôi khá thất thường. Tôi luôn gặp vấn đề với cân nặng của mình. Tiếng Anh của tôi dở lắm. Tôi luôn đi làm trễ. Tôi không giỏi lái xe. Tôi không nhìn thấy gì nếu mất đôi kính cận. Tôi không giỏi kết bạn. Tiền luôn tuột khỏi tay tôi.

Thời điểm bạn nhận thức được những gì mình nói, cũng là lúc bạn có thể xóa chúng khỏi tâm trí và viết lại câu chuyện của chính mình!

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Những suy nghĩ này giống như một giới hạn mà chúng ta đặt ra cho chính mình, về những thứ mình không thể với tới hay vượt qua được. Trước đây tôi cũng đã từng có những suy nghĩ như vậy. Tôi đã từng nghĩ rằng mình rất dở trong vấn đề ngôn ngữ và sử dụng ngôn từ. Nhưng bạn có thể thấy đấy, hiện tại tôi đang là một người có thể viết. Tôi viết cho chính mình, và tôi cũng có thể kiếm tiền từ việc viết.

Tôi đã từng có một bài viết chia sẻ về chủ đề này, nó có tên là Khi niềm tin giới hạn được bẻ gãy, phép màu sẽ xuất hiện, nếu thích, bạn có thể tìm đọc trong chính trang blog này.

Có những giới hạn chúng ta không muốn vượt qua, cũng có những lằn ranh muốn bước qua nhưng vẫn còn thế lực nào đó kéo chúng ta lại. Với tôi, khi chúng ta thật sự nhận ra vấn đề của bản thân, chấp nhận nó và sẵn sàng thay đổi, chúng ta sẽ làm được. Chúc các bạn sẽ ngày càng trở nên tinh tấn và đạt được những gì mình mong muốn. Dù ở trong vòng an toàn hay bương chải cùng thử thách, chỉ cần đó là điều mình muốn, cảm thấy thoải mái và hạnh phúc là được.

Bí quyết để kết thúc câu chuyện cũ và bắt đầu viết nên câu chuyện mới đó là: sử dụng từ đã từng.

Sharing

These thoughts are like a limit we set for ourselves, about what we cannot reach or overcome. I’ve had such thoughts before. I used to think that I used to very bad at language and use of words. But as you can see, I’m a writer right now. I write for myself, and I can make money from writing too.

I once had an article sharing on this topic that called When limiting beliefs are broken, miracles happen, if you like, you can read about it in this website.

There are limits we don’t want to cross, there are also lines we want to cross but there is still some force pulling us back. To me, when we really recognize our problem, accept it and are willing to change, we can do it. Hope you will become more and more diligent and achieve what you desire. Whether in a safe zone or struggling with challenges, as long as it’s what you want, feel comfortable and happy.

The secret to ending an old story and starting a new one is: use the word used to.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: