The Secret | Bí mật 153/365

Resistance blocks what you want from coming to you. You create resistance in yourself by feeling anxious or worried about what you want. That tension causes the resistance and blocks delivery.

If you feel tense when you think of what you want, it is time to relax, relax, relax. Let your body relax your mind by allowing your body to be floppy and as fluid as water. Every time you feel yourself starting to tense up, relax your body until you feel floppy again.

Rhonda Byrne

Sự phản kháng tạo nên bứt màn ngăn những điều mình muốn xảy đến với mình. Chúng ta tạo ra sự phản kháng từ trong tâm trí bởi chính cảm xúc lo lắng và sợ hãi của chính mình. Nó gây ra lực cản khiến quá trình vận chuyển bị ách tắc.

Nếu bạn cảm thấy căng thẳng khi nghĩ về điều mình muốn, thì đây chính là thời gian để nghỉ ngơi, thả lỏng và thư giãn. Hãy để cơ thể bạn xoa dịu tâm trí bằng cách thả lỏng hoàn toàn như dòng nước tự nhiên. Mỗi khi thấy mình có dấu hiệu căng thẳng, hãy thả lỏng cơ thể cho đến khi bạn cảm thấy thư thái trở lại.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: