The Secret | Bí mật 152/365

Sometimes it is better to focus on one thing at a time, so that you harness all your energy for the one thing. That said, you can list multiple things that you want and spend one day at a time focusing on each one, feeling as though you have received it. You will most likely find that the things you have the least concern about will come first, because your lack of concern allows the Universe to easily deliver.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Đôi khi việc tập trung vào một điều duy nhất vào một thời điểm cụ thể là điều cần thiết và tốt hơn cả, vì như vậy bạn có thể tập trung toàn bộ năng lượng của mình cho điều đó. Nó có nghĩa là, bạn có thể liệt kê rất nhiều thứ mình mong muốn, và trong khoảng thời gian cụ thể nào đó trong ngày, tập trung vào từng thứ một, cảm giác như bạn đã thật sự có nó. Bạn rất có thể sẽ nhận ra rằng những điều mà bạn ít bận tâm nhất sẽ đến trước, bởi vì khi bạn càng ít bận tâm hay lo lắng, Vũ trụ sẽ càng dễ giải quyết.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Cũng như người giao hàng trên con đường đưa món đồ bạn đã mua đến với bạn vậy. Nếu bạn ghi cho anh ấy địa chỉ thật cụ thể, đường đi thật bằng phẳng và đánh số rõ ràng, thì người giao hàng có thể nhanh chóng chuyển giao món đồ đó đến với bạn. Còn ngược lại, khi có quá nhiều trở ngại trên con đường giao hàng, chẳng hạn như đường núi khấp khuỷu không rõ số nhà, hay hẻm lớn hẻm nhỏ rối mù,… thì việc giao hàng sẽ trở nên khó khăn và lâu lắt hơn.

Bài học ngày hôm nay, và cũng là điều mà người thầy mới của mình nhắc mấy hôm nay: Đơn giản và tập trung. Không phức tạp hóa vấn đề, chẻ nhỏ ra và giải quyết tận gốc. Tập trung vào từng thứ một và trở thành chuyên gia ngay cả những điều được cho là nhỏ nhất. Vậy thôi, dù trí thông minh có hạn, chỉ cần siêng năng và nắm bắt, thì cũng sẽ giỏi hơn chính mình của ngày hôm qua.

Sharing

It’s like the shipper on the street brings the item you’ve bought to you. If you give him a very specific address, the road is flat and clearly numbered, the shipper can quickly deliver the item to you. On the other hand, when there are too many obstacles on the delivery road, such as the winding mountain road with unknown number of houses, or large and confusing alleys, etc., delivery will become more difficult and longer.

Today’s lesson, and also what my new teacher reminds me these days: Simplicity and focus. Do not complicate the problem, break it down and solve it at the root. Focus on one thing at a time and become an expert on even the smallest things. That’s it, even if your intelligence is limited, just be diligent and grasp, you will be better than yesterday’s self.

365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: