The Secret | Bí mật 151/365

You are an electromagnetic being emitting a frequency. Only those things that are on the same frequency as the one you are emitting can come into your experience. Every single person, event, and circumstance in your day is telling you what frequency you are on.

If your day is not going well, stop and deliberately change your frequency. If your day is going swimmingly, keep doing what you are doing.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Bạn là một điện từ đang phát ra tần số. Chỉ những thứ có cùng tần số mà bạn đang phát ra mới có thể đi vào trải nghiệm của bạn. Mỗi người, mỗi sự kiện và hoàn cảnh diễn ra trong ngày của bạn đều nói cho bạn biết rằng bạn đang ở tần số nào.

Nếu một ngày của bạn diễn ra tồi tệ, hãy dừng lại và cố gắng thay đổi tần số của bạn. Nếu ngày của bạn diễn ra suôn sẻ, cứ tiếp tục thực hiện những gì mình đang làm.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Một tháng nay có rất nhiều thứ xảy đến với mình. Cực kỳ bận rộn. Thay vì nháo nhào lên, thì mình lựa chọn giải quyết từng thứ một. Đó là lý do vì sao mình tạm gác chuỗi bài này suốt thời gian vừa qua.

Hôm nay là đúng một năm ngày mình đăng ký trang này. Mọi thứ trôi qua thật nhanh chóng, như cánh chuồn chuồn bay trên mặt nước. Rất trân quý những tình cảm mà mọi người dành cho mình, qua những lượt view, qua những cái like và cả những người âm thầm theo dõi.

Một tháng nay, mình đã trải qua cột mốc quan trọng đối với mình. Vẫn còn rất nhiều thách thức ở phía trước, nhưng mình tự hào rằng mình đã lựa chọn bước những bước đi đầu tiên. Tương lai chưa ai biết được, nhưng mình tin rằng tiếp tục cố gắng, kiên trì, và hướng đến mục tiêu tốt đẹp, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy.

Sharing

A lot of things have happened to me this month. Extremely busy. Instead of making a fuss, I chose to deal with everything one by one. That’s why I’ve put this thread on hold for a while now.

Today is exactly one year since I registered this site. Everything went by so quickly, like dragonfly wings flying over water. I really appreciate the love that people give me, through the views, through the likes and even those who silently follow.

A month ago, I passed an important milestone for me. There are still many challenges ahead, but I am proud that I have chosen to take the first steps. The future is unknown, but I believe that if we continue to try, persevere, and aim for good, everything will be in place.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: