The Secret | Bí mật 149/365

Giving opens up the door to receiving. You have many opportunities to give every day.

Give kind words. Give a smile. Give appreciation and love. Give compliments. You can give courtesy to other motorists while you are driving. You can give a smile to the car parking attendant. You can give a warm greeting to the newspaper stand person or the person who makes your coffee. You can give by allowing a stranger to go ahead of you into an elevator, and you can give by asking which floor they are going to and pressing the button for them. If someone drops something you can give a helping hand and pick it up for them. You can give warm embraces to those you love. And you can give appreciation and encouragement to everyone.

There are so many opportunities for you to give and thereby open the door to receiving.

Rhonda Byrne

Cho đi, sẽ mở ra cánh cửa để nhận lại. Bạn có rất nhiều cơ hội để cho đi mỗi ngày.

Trao lời tử tế. Trao nụ cười xinh. Trao sự tán thưởng và tình yêu thương. Trao lời khen ngợi. Bạn có thể lịch sự với những bác tài khác trong lúc lái xe. Bạn có thể nở nụ cười với người bên cạnh trong lúc gửi xe. Bạn có thể gửi lời chào nồng ấm cho anh bạn ở sạp báo hay người pha chế ly cà phê cho bạn. Bạn có thể giữ thang máy cho người lạ bước vào, hỏi xem họ muốn đi tầng mấy và giúp họ bấm nút. Nếu có ai đó làm rơi đồ trên đường, bạn có thể giúp họ một tay, nhặt món đồ lên trao lại cho họ. Bạn có thể trao đi những cái ôm ấm áp cho người bạn yêu thương. Và bạn có thể tán thưởng hay khuyến khích mọi người.

Có rất nhiều cơ hội để bạn cho đi, và rồi cánh cửa sẽ mở ra để bạn nhận lại.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: