The Secret | Bí mật 147/365

If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it; and this you have the power to revoke at any moment.

Marcus Aurelius Antoninus Augustus
(121-180)

Click to read my sharing in English below

Nếu bạn đau khổ vì bất cứ điều gì bên ngoài, thì nỗi đau đó không hẳn là do bản thân nó, mà là cảm nhận của bạn về nó. Dĩ nhiên, bạn có thể thu lại cảm nhận này bất kỳ lúc nào.
– Marcus Aurelius Antoninus Augustus
(121-180)

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Cùng là một tác động vật lý như nhau vào cơ thể, mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau về cơn đau. Có người thì thản thốt sao đau quá, có người cảm thấy như ruồi muỗi thoáng qua. Bởi vì, mỗi chúng ta đều có ngưỡng đau khác nhau.

Cái ngưỡng đau này, cũng không phải là bất di bất biến.

Cũng giống như việc mình ăn cay chẳng hạn. Hồi nhỏ chưa bao giờ dám đụng tới miếng ớt, vì sợ cay. Lắm lúc gặp miếng hơi ớt nghe the thé trong miệng thôi cũng nước mắt nước mũi ròng ròng. Vậy mà qua bảy bảy bốn chín lần đi ăn cùng chúng bạn, thì giờ mình có thể ăn cay được vài cấp độ. Có đôi khi còn cảm thấy thiếu thiếu nếu không có hơi cay.

Nhưng cái đau hay cái cay này đều là tác động trực tiếp đến cơ thể rồi. Nó không thuộc loại “bên ngoài” như tác giả đã nói. Đau vì những điều bên ngoài, thường sẽ thông qua cái gọi là tình cảm, cảm xúc của con người. Nhìn thấy một sự việc bất bình nhưng không làm gì được, ta thấy đau vì bất lực. Khi tình yêu không như ý, ta thấy đau vì thất tình. Khi bị ai đó phản bội, ta đau cho chính ta. Nhưng cũng với những sự kiện đó, có người lại thấy hư không. Tất cả những điều này đều là những thứ không hề tác động trực tiếp đến cơ thể của mình, mà thông qua suy nghĩ, nó chi phối tư duy của chúng ta, làm xáo trộn những tâm tư có vẻ đang bình yên nhưng thật ra là một mớ hỗn độn.

Tất cả đều bắt nguồn từ suy nghĩ của chính ta. Thử thay đổi chút thôi, nghĩ chút thôi, biết đâu cơn đau cũng không còn.

Sharing

With the same physical impact on the body, each person will have a different perception of pain. Some people say why it hurts so much, some people feel like flies and mosquitoes are fleeting. Because, each of us has a different pain threshold.

This pain threshold is not immutable.

Just like when I eat spicy food. When I was a child, I never dared to touch a piece of chili because I was afraid of being spicy. Sometimes when I meet a piece of chili pepper, I hear a squeaky sound in my mouth, and tears are flowing from my nose. But after seven, seven, fourty nine times going out to eat with friends, now I can eat a few levels of spicy food. Sometimes it even feels lacking without spicy.

But this pain or bitterness is a direct impact on the body. It’s not of the “external” type as the author said. Pain because of external things, usually through the so-called emotions, human emotions. Seeing a disgruntled event but unable to do anything, we feel pain from helplessness. When love doesn’t go our way, we feel the pain of heartbreak. When someone betrays us, we hurt ourselves. But with those same events, there are people who see nothing. All these things are things that do not directly affect our body, but through our thoughts, it dominates our thinking, disturbing the seemingly peaceful but it’s actually a mess.

It all comes from our own thoughts. Just try to change a little, think a little, maybe the pain will be gone.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: