The Secret | Bí mật 139/365

There are two kinds of people:

Those who say, “I will believe it when I see it.”

And those who say, “To see it, I know I must believe it.”

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Thế gian này có hai kiểu người:

Kiểu “Tôi sẽ tin khi tôi nhìn thấy nó.”

Và kiểu “Nhìn thấy rồi, tôi biết là tôi phải tin.”

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Xung quanh mình có vài người thuộc kiểu thứ nhất, chỉ tin những gì bản thân tận mắt chứng kiến, còn khi nghe kể lại, thì chẳng mấy tin tưởng.

Thật ra mỗi người đều sở hữu cả hai kiểu này trong mình, tùy tình huống và tùy lựa chọn, mà cái nào sẽ nổi trội hơn cả. Mình nghĩ vậy. Bản thân mình không quá quan trọng chuyện đó, mình tin vào cảm nhận của riêng mình, và cũng mở lòng lắng nghe để tiếp thu thêm nhiều tư tưởng khác.

Có đôi khi, tận mắt nhìn cũng chưa hẳn là đúng. Vì góc nhìn mỗi người mỗi khác, vậy nên quan điểm cũng sẽ khác biệt. Cứ tôn trọng nhau đúng mực, rồi mình cũng sẽ được tôn trọng.

Sharing

Around me, there are some people of the first type, who only believe what they see with their own eyes, but when they hear it from other people, they don’t believe it.

Actually each person possesses both of these types in him, depending on the situation and choice, which one will be more dominant. I think so. I myself don’t care too much about it, I believe in my own feelings, and also open my heart to listen to absorb more other thoughts.

Sometimes, seeing it with your own eyes is not necessarily true. Since everyone’s perspective is different, so will the point of view. Just respect each other properly, then we will also be respected.

365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: