The Secret | Bí mật 135/365

If you make time to list all the things you are grateful for, and you feel the feelings of gratitude, you will feel amazing every day. Your frequency will be high and you will move through your days in love with being alive, bringing joy wherever you go, positively affecting one person after another.

When you live a life like this, everything you want will come before you even ask.

Rhonda Byrne

Nếu bạn dành thời gian để ghi lại tất cả những gì mà bạn biết ơn, và bạn cảm nhận được lòng biết ơn sâu sắc, thì bạn sẽ thấy mỗi ngày đều thật tuyệt vời. Tần số của bạn sẽ cao hơn và bạn sẽ trải qua chuỗi ngày với tình yêu sự sống, mang niềm vui đến mọi nơi bạn đến, và truyền sự tích cực đến những người bạn gặp.

Khi bạn sống một cuộc sống như thế, mỗi điều bạn muốn sẽ đến với bạn thật nhanh mà thậm chí bạn còn chưa kịp hỏi.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Sáng nay xem lại chuyên mục Ngày này năm xưa của Facebook, thấy post đầu tiên là hình ảnh giấy chứng nhận trúng thưởng 1 triệu từ việc tham gia khảo sát và dự đoán số lượt bình chọn gần đúng nhất. Khoe với bạn đồng nghiệp, thì bạn chia sẻ là dạo nọ có anh kia cũng tham gia mấy chương trình tương tự như vậy và trúng được căn nhà hơn 3 tỷ. Đúng là tín hiệu của Vũ trụ dành cho mình, vì cũng trong chuỗi post năm xưa, mình cũng từng ước như vậy.

Nhớ lại những món quà mình đã nhận trong suốt thời gian qua, thấy mình thật may mắn, và mình luôn biết ơn vì sự may mắn này.

Sharing

This morning, when I looked at Facebook’s Memories function, the first post was an image of a certificate of winning 1 million VND from participating in the survey and predicting the closest number of votes. Showing off to a colleague, she shared that once upon a time, there was a guy who also participated in similar programs and won a house of more than 3 billion VND. It is indeed a signal of the Universe for me, because in the same series of posts in the past, I used to wish the same.

Looking back on the gifts I’ve received over the years, I consider myself very lucky, and I’m always grateful for this good fortune.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: