The Secret | Bí mật 129/365

When you are afraid if something happening, by the law you attract it, although fortunately it takes real focus and persistent fear to bring it to you. The amount of emotion you invest in not wanting something to happen is powerful. At the same time it is also impossible to bring what you want when you hold so much fear about the outcome you don’t want.

Remove your personal investment of fear from what you don’t want to happen, and now use that powerful energy and direct it to what you want.

No matter what you have been thinking or feeling, your power to create something new is NOW.

Rhonda Byrne

Khi bạn sợ hãi điều gì đó có thể xảy ra, theo luật hấp dẫn, bạn sẽ thu hút nó, mặc dù may mắn thay, bạn cần phải thực sự tập trung và giữ cho trạng thái sợ hãi đó kéo dài dai dẳng thì nó mới đến với bạn. Lượng cảm xúc mà bạn đầu tư vào việc không muốn điều gì đó xảy ra là rất mạnh mẽ. Nó cũng không thể nào mang đến cho bạn thứ bạn muốn trong khi chính bạn cứ khư khư giữ lấy quá nhiều nỗi sợ về kết quả mà bạn không mong muốn trong cùng khoảng thời gian ấy.

Loại bỏ sự tập trung vào nỗi sợ về những điều bạn không mong muốn chúng xảy ra, và bắt đầu sử dụng năng lượng mạnh mẽ đó và hướng nó đến những điều bạn muốn.

Cho dù bây giờ bạn đang suy nghĩ hay cảm thấy điều gì, chìa khóa của sức mạnh sáng tạo của bạn chính là NGAY BÂY GIỜ.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: