The Secret | Bí mật 117/365

The Universe is all good; however in difficult situations we are often not able to see the bigger picture. Even situations we call “bad” actually have good underneath them. Look at any situation with new eyes and look for the good. If you look for it, you will most assuredly begin to find it, and then you will have burst the illusion of difficulty and allowed all the good to come forth.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Vũ trụ luôn tốt đẹp; tuy nhiên trong những tình huống khó khăn chúng ta thường không thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Ngay cả những tình huống được cho là “xấu” cũng thật sự ẩn chứa những điều tốt bên trong. Hãy nhìn mọi tình huống bằng con mắt khác và tìm kiếm điều tốt đẹp. Nếu bạn để tâm tìm kiếm, chắc chắn bạn sẽ bắt đầu tìm thấy nó, và rồi những cảm giác khó khăn sẽ bị xua tan và tất cả mọi điều tốt đẹp nối nhau xuất hiện.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Có những lúc đang ở trong tình cảnh khó khăn, thật khó để bình tĩnh mà nhìn thấy điều gì khác. Lúc này, hãy hít thở thật sâu và tự hỏi “Điều này có gì tốt?”, “Điều này có gì tốt?”. Cứ hít thở thật sâu để bình tĩnh trở lại, và liên tục tìm kiếm những điều tốt. Dần dần, chúng ta sẽ hình thành thói quen mới và cảm giác mọi thứ đến với mình luôn thật dễ dàng và tốt đẹp.

Mọi thứ luôn cần thời gian tập luyện và hình thành thói quen mới.

Sharing

There are times when in difficult situations, it is difficult to stay calm and see something else. At this point, take a deep breath and ask yourself “What’s so good about this?”, “What’s so good about this?”. Take a deep breath to calm down and keep looking for the good. Gradually, we will form new habits and the feeling that everything is always easy and good for us.

Everything takes time to practice and form new habits.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: