The Secret | Bí mật 108/365

Here is something you can do that is the one of the most powerful uses of the law of attraction. This exercise is thirty days of an avalanche of giving.

Every day for thirty consecutive days, give. Give joy, smiles, warm words, love, appreciation, and compliments to everyone you meet, including strangers, friends, and family. Speak from your heart, giving the very best of you in every moment of your day, and make it your mission to make every single person’s day better with kind thoughts and words.

As you give the best of you, you will be staggered by the speed that it comes back to you.

Rhonda Byrne

Dưới đây là một vài điều bạn có thể làm, như là một trong những cách sử dụng mạnh mẽ nhất của luật hấp dẫn. Một bài tập CHO ĐI kéo dài xuyên suốt 30 ngày liên tiếp.

Mỗi một ngày trong 30 ngày liên tiếp đó, hãy cho đi. Cho đi niềm vui, nụ cười, những ngôn từ ấm áp, những yêu thương, sự tán thưởng, và lời khen ngợi cho tất cả những ai bạn gặp gỡ, dù đó là người lạ, bạn bè hay người thân trong gia đình. Hãy nói từ tận đáy lòng, cho đi những gì tốt nhất của bạn vào mọi khoảnh khắc trong ngày, và biến nó trở thành sứ mệnh của bạn để ngày của mỗi người đều trở nên tốt đẹp hơn bằng những suy nghĩ và lời nói tử tế.

Khi bạn cho đi thứ tốt nhất của mình, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi tốc độ các quả ngọt quay về bên bạn.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: