The Secret | Bí mật 104/365

You must be happy now to bring happiness into your life through the law of attraction. It’s a simple formula. Happiness attracts happiness. Yet people use so many excuses as to why they can’t be happy. The use excuses of debt, excuses of health, excuses of relationships, and excuses of all sorts of things as to why they can’t use this simple formula. But the formula is the law.

No matter what the excuse, unless you begin to feel happy despite it, you cannot attract happiness. The law of attraction is saying to you, “Be happy now, and as long as you keep doing that, I will give you unlimited happiness.”

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Bạn phải hạnh phúc để mang thêm hạnh phúc vào trong cuộc sống của chính mình, thông qua luật hấp dẫn. Đó là một công thức đơn giản. Hạnh phúc thu hút hạnh phúc. Có điều, mọi người thường viện rất nhiều lý do để giải thích tại sao họ không thể hạnh phúc. Lý do nợ nần, lý do sức khỏe, lý do về các mối quan hệ, và đủ thứ lý do để giải thích cho việc họ không thể sử dụng công thức này. Nhưng công thức chính là luật.

Cho dù lý do là gì thì bạn cũng không thể thu hút được hạnh phúc, trừ khi bạn bất chấp tất cả và bắt đầu cảm thấy hạnh phúc. Luật hấp dẫn đang nói với bạn: “Hãy hạnh phúc ngay giây phút này, và chỉ cần bạn tiếp tục, tôi sẽ cho bạn hạnh phúc vô hạn.”

Người dịch: Mai Lam


Chia sẻ

Không cần phải đao to búa lớn, hạnh phúc thật ra rất giản đơn.

Cả tuần nay bận rộn nào học hành, nào công việc, rồi cả việc dọn nhà. Hôm nay đem cái máy nấu sữa hạt về quê, thấy mẹ chăm chú tìm tòi nghiên cứu hướng dẫn sử dụng, rồi quan sát tỉ mỉ từng công đoạn, từng thao tác và các chi tiết thật nhỏ lúc vận hành. Hai mẹ con cùng nấu ly sữa hạt thơm ngon. Vậy là hạnh phúc.

Mỗi ngày chăm chú để ý và ghi nhận những hạnh phúc đơn giản và nhỏ bé thế thôi, sẽ thấy hạnh phúc luôn ngập tràn quanh mình, mà chẳng cần tìm ở đâu xa.

Sharing

It doesn’t have to be something big, happiness is actually very simple.

This week has been busy with school, work, even cleaning the house. The day I brought the nut milk maker back to my hometown, I saw my mother attentively studying the instructions for use, then meticulously observing each stage, each operation and the very small details when operating. Mother and daughter cook delicious nut milk together. Very happy.

Every day pay attention to the simple and small happiness, you will find happiness always overflowing around you, no need to look far.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: