Trái tim của Sói | The Wolf’s Heart

Trái tim tôi có bao điều muốn nói
Những ân tình, những chan chứa yêu thương
Những tháng ngày rong ruổi cùng nắng gió
Những chiều mưa thơ thẩn giữa mây trời

Trái tim tôi yêu màu mây màu biển
Yêu cánh đồng xanh thẳm cánh cò bay
Những buổi chiều lắng nghe con tim thở
Tôi nhận ra, trái tim quá mong manh

Có những lúc bỗng nghe lòng thổn thức
Muốn quay về nơi chôn giấu yêu thương
Muốn thả mình trên con kênh xanh biếc
Rặng trâm bầu cùng những nỗi nhớ mong

Trái tim tôi bỗng giật mình thổn thức
Đây là đâu giữa lồng lộng đất trời?
Nơi nào đó bỗng nghe lòng vẫy gọi
Tôi là ai? Và ai chính là tôi?

(Thơ của tui)_@Sói Ca
16.4.2013

My heart has many things to say
The affections, the overflowing love
The days of wandering with the sun and wind
Rainy afternoons wandering among the clouds

My heart loves color of the sea and clouds
Love the deep green fields with flying storks
Afternoons listening to the heart breathe
I realized, the heart is too fragile

There are times when I suddenly hear my heart sobbing
Want to go back to the place where love is buried
Want to drop myself on the blue canal
Gourd brood with longing nostalgia

My heart suddenly woke up
Where is this between heaven and earth?
Somewhere suddenly I heard my heart calling
Who I am? And who is me?

(My poetry)_@Wolf Song
16.4.2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: