The Secret | Bí mật 101/365

Another easy way to use the law of attraction for your benefit is this:

Every night before you fall asleep, replay in your mind the good moments of the day, and give heartfelt thanks for each one of them. Think about the next day also, and intend that it is going to be amazing, that it is going to be filled with love and joy, and that all good is coming to you. Intend that it is going to be the best day of your life. Then when you wake in the morning, BEFORE you get out of bed, declare your intentions again for the day and give deep thanks as though you have received them all.

Rhonda Byrne

Có một cách dễ dàng khác để sử dụng luật hấp dẫn cho lợi ích của bạn, đó là:

Mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ, bạn hãy tái hiện lại trong tâm trí những khoảnh khắc đẹp trong ngày và gửi lời cảm ơn chân thành đến từng khoảnh khắc đó. Bạn cũng hãy nghĩ về ngày hôm sau, và tưởng tượng nó sẽ rất tuyệt vời, sẽ ngập tràn yêu thương và niềm vui, và mọi điều tốt đẹp sẽ xảy đến với bạn. Hãy tin rằng đó sẽ là một ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Và rồi, khi thức dậy vào buổi sáng, TRƯỚC KHI rời khỏi giường, hãy lặp lại những dự định của bạn trong ngày và gửi lời cảm ơn sâu sắc như thể bạn đã có được tất cả.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: