The Secret | Bí mật 96/365

To still your mind, sit down each day, close your eyes, and just watch your thoughts. Don’t resist the thoughts, but just watch them come into your mind. As you watch each thought, it will disappear. Practice this each day and you will get better and better. You will find your mind will be without thoughts for five seconds, and then ten seconds, and then twenty seconds.

Whn you can command your mind to be still and have it obey your command, just imagine the power you will have to create what you want.

Rhonda Byrne

Để tâm trí tĩnh lặng, hãy ngồi xuống, nhắm mắt và quan sát những suy nghĩ của bạn, mỗi ngày. Đừng chống lại những suy nghĩ đó, chỉ cần quan sát chúng xuất hiện trong tâm trí. Khi bạn quan sát từng ý nghĩ, nó sẽ biến mất. Thực hành điều này mỗi ngày và bạn sẽ ngày càng tốt hơn. Bạn sẽ thấy tâm trí của bạn ngừng suy nghĩ trong năm giây, mười giây rồi sau đó là hai mươi giây.

Bạn có thể ra lệnh cho tâm trí của mình tĩnh lặng và nó sẽ tuân theo mệnh lệnh của bạn. Chỉ cần tưởng tượng sức mạnh bạn sẽ có để tạo ra những gì bạn muốn.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: