The Secret | Bí mật 90/365

Here is a way to stop negative thoughts: Focus your mind on your heart. Breathe in deeply, keeping your focus on your heart. Really concentrate on feeling love in your heart. Breathe out holding your focus on your heart and feeling the love in your heart. Repeat this a total of seven times.

When you do this correctly, you will feel a very big difference in your mind and your whole body. You will feel more peaceful, you will feel lighter, and you will have stopped those negative thoughts.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Đây là một cách để ngưng những suy nghĩ tiêu cực: Tập trung tâm trí vào trái tim của bạn. Hít thở sâu, tập trung vào trái tim. Thực sự tập trung để cảm nhận yêu thương từ trong tim của bạn. Thở ra đồng thời vẫn giữ sự tập trung vào trái tim và cảm nhận tình yêu ở trong tim. Lặp lại điều này tổng cộng bảy lần.

Khi bạn làm điều này một cách chính xác, bạn sẽ cảm thấy sự khác biệt rất lớn trong tâm trí và toàn bộ cơ thể của bạn. Bạn sẽ cảm thấy bình yên hơn, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, và bạn sẽ ngừng những suy nghĩ tiêu cực đó.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Những lúc hoảng sợ hay bấn loạn, người ta hay bảo nhau hãy hít thở thật sâu và thật chậm, như vậy sẽ có thể lấy lại bình tĩnh một cách nhanh nhất, thay vì cứ hô hào “bình tĩnh đi”. Điều này thật sự rất hiệu quả.

Sharing

In times of panic or anxiety, people often tell each other to breathe deeply and slowly, so that they can regain their composure as quickly as possible, instead of shouting “calm down”. This is really effective.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: