The Secret | Bí mật 85/365

Write down all the great things about everyone you know. Make a huge list of the wonderful things about you. Compliment people wherever you go. Praise every single thing you see. Be a ray of sunshine to everyone you meet, and make their day better for having seen you. Say “thank you” at every turn. Walk, talk, think, and breath appreciation and gratitude.

When you do this, your outer life will change to reflect your inner state of being.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Viết ra tất cả những điều tuyệt vời về mỗi người mà bạn biết. Lập một danh sách dầy đặc tất cả những điều tuyệt vời về chính bạn. Khen ngợi mọi người mọi lúc mọi nơi. Khen ngợi từng thứ mà bạn thấy. Hãy là tia nắng soi chiếu tất cả những người bạn gặp, và làm cho ngày của họ trở nên đẹp hơn khi gặp bạn. Nói “cảm ơn” mỗi khi gặp ai đó. Đi bộ, nói chuyện, suy nghĩ và hít thở bầu không khí đầy trân trọng và biết ơn.

Khi bạn làm điều này, cuộc sống bên ngoài của bạn sẽ thay đổi để phóng chiếu trạng thái bên trong của bạn.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Mấu chốt của sự thành công chính là lòng chân thành. Nở nụ cười thật ấm áp và nói lời cảm ơn từ sâu tận đáy lòng, chứ không chỉ là câu nói đầu môi. Như vậy mới thật sự có hiệu quả.

Hoạt động này thật sự rất có ích, đặc biệt là khi muốn kết nối lại với một mối quan hệ đang bế tắc mà chưa biết bắt đầu từ đâu, kể cả với chính mình. Cố gắng tìm kiếm và ghi lại tất cả những điều tốt và tuyệt vời của họ dành cho mình. Ban đầu có vẻ hơi khó khăn, nhưng dần rồi ký ức sẽ được kích hoạt trở lại, và mọi thứ sẽ tuôn trào.

Nghiêm túc và chân thành, rồi mọi thứ sẽ ổn.

Sharing

The key to success is sincerity. Smile warmly and say thank you from the bottom of your heart, not just words. That’s how it really works.

This activity is really helpful, especially when you want to reconnect with a deadlocked relationship but don’t know where to start, even with yourself. Try to find and record all the good and wonderful things they have for you. It may seem difficult at first, but gradually the memory will be reactivated, and everything will flow.

Be serious and sincere, and everything will be fine.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: