The Secret | Bí mật 80/365

Ancient wisdom dating back thousands of years gave us the truth about gratitude. Every single religion speaks of giving thanks. All the sages and saviors of the world demonstrated the use of gratitude in all their teachings. The greatest human beings who have ever lived showed us the way with gratitude, and by their example became shining lights in our history.

Surely this is why Einstein said “Thank you” hundreds of times every single day!

Rhonda Byrne

Trí tuệ cổ xưa có niên đại hàng nghìn năm đã cho chúng ta biết sự thật về lòng biết ơn. Mọi tôn giáo đều nói về việc tạ ơn. Tất cả các nhà hiền triết và vị cứu tinh trên thế giới đã chứng minh việc sử dụng lòng biết ơn trong tất cả các giáo lý của họ. Những con người vĩ đại nhất đã từng sống đã chỉ đường cho chúng ta với lòng biết ơn, và tấm gương của họ đã trở thành những ngọn đèn sáng trong lịch sử của chúng ta.

Chắc chắn đây chính là lý do tại sao Einstein nói “Cảm ơn” hàng trăm lần mỗi ngày!

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: