The Secret | Bí mật 76/365

When you were a small child playing make believe, do you remember how convincing your imagination was to you? Well, this is what you must do when you want anything. Secretly, inside yourself, pretend that you have what you want already. For example, if you want friends, make believe or pretend that you have great friends now.

The moment you tip the balance by imagining and feeling that you have great friends now more than noticing that you don’t, you will have great friends.

This simple formula applies to everything.

Rhonda Byrne

Khi còn là một đứa trẻ, bạn có nhớ sức tưởng tượng của bạn đã khiến mọi người tin tưởng đến mức nào không? Chà, đây chính là thứ bạn cần phải làm khi mong mỏi điều gì đó. Một cách bí mật, ở sâu thẳm bên trong bạn, giả vờ bạn đã có thứ mình muốn. Chẳng hạn như, nếu bạn muốn có bạn bè, hãy tin tưởng hoặc tưởng tượng rằng bạn đang có những người bạn thật tuyệt vời.

Khoảnh khắc bạn dùng sức tưởng tượng và cảm nhận rằng bạn có những người bạn thật tuyệt vời, thay vì để ý việc bạn chẳng có ai, bạn sẽ có những người bạn tốt thật sự.

Công thức đơn giản này áp dụng cho mọi thứ.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: