The Secret | Bí mật 73/365

If you had had a perfect existence up until now, where everything had gone exactly right, you might not have a strong determination and desire to change your life. It’s all of the apparently “negative” things that happend to us which give us a huge desire to change things. That huge desire that arises within you is like a magnetic fire, and it is very powerful.

Be grateful for everything that caused that fire to ignite a massive desire within you, because that fire of desire will give you strength and determination, and you will change your life.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Nếu bạn đã có một sự tồn tại hoàn hảo cho đến giờ, khi mà mọi thứ diễn ra thật chính xác, có lẽ bạn sẽ không có được một quyết tâm mạnh mẽ cùng khát vọng thay đổi cuộc sống của mình. Tất cả những điều rõ ràng là “tiêu cực” xảy ra với chúng ta khiến chúng ta có một niềm khát khao mãnh liệt muốn thay đổi mọi thứ. Khát vọng to lớn nảy sinh trong người bạn giống như một ngọn lửa từ trường, vô cùng mạnh mẽ.

Hãy biết ơn tất cả những gì đã tạo ra ngọn lửa đó để thổi bùng lên một khát vọng lớn trong bạn, bởi vì ngọn lửa khát khao đó sẽ cho bạn sức mạnh và lòng quyết tâm, và bạn sẽ thay đổi cuộc sống của chính mình.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Nội dung hôm nay thật đặc biệt, khích lệ tinh thần và cho mình thêm sức mạnh để tiếp tục hành trình phía trước.

Chúc mừng sinh nhật mình.

Sharing

Today’s content is really special, encouraging and giving me more strength to continue the journey ahead.

Happy birthday to me.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: