The Secret | Bí mật 72/365

If you have “needing money” in your vibration, then you will keep attracting needing money. You have to find a way of being happy NOW, feeling good NOW, and being in joy NOW, without the money, because those great feelings are how you will feel with the money.

Money doesn’t bring happiness – but happiness bring money.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Nếu bạn rung động với trạng thái “cần tiền”, bạn sẽ tiếp tục thu hút trạng thái cần tiền. Bạn phải tìm cách để hạnh phúc NGAY BÂY GIỜ, cảm thấy tốt NGAY BÂY GIỜ, và vui vẻ NGAY BÂY GIỜ, mà không cần đến tiền, bởi vì những cảm giác tuyệt vời đó chính là thứ cảm giác mà bạn có về tiền.

Tiền không mang lại hạnh phúc – nhưng hạnh phúc mang tiền đến.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Thật ra những lúc không có tiền trong mình cũng khó mà hạnh phúc, và cả khi có rất nhiều tiền cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Tiền cũng như nhiều thứ khác, là một công cụ và là phương tiện để giúp chúng ta đổi lấy một phần hạnh phúc. Chúng ta muốn có tiền, chẳng phải vì muốn một cuộc sống thoải mái hơn, sung túc hơn đó ư? Tiền có thể giúp chúng ta có được điều đó. Vậy cao hơn cả cuộc sống thoải mái và sung túc, có phải là sẽ có thêm thời gian và phương tiện để hạnh phúc bên gia đình, được làm điều mình thích để thỏa mãn chính mình?

Cá nhân mình từ trước đến nay vẫn rất may mắn, và mình tin vẫn sẽ như vậy. Mình không nghĩ về tiền quá nhiều, và cũng chẳng có đam mê kiếm tiền. Nhưng mình khao khát có được nhiều thứ. Mình muốn đi du lịch khắp nơi, muốn có thời gian thực hiện sở thích riêng, muốn được cháy hết mình trong công việc, muốn được ăn những bữa ăn ngon và tràn ngập tiếng cười cùng những người mình yêu thương, muốn nhận được thật nhiều những món quà thiết thực. Và mình thật sự có được những điều đó. Mình là một người khá may mắn vì thường xuyên sở hữu nhiều món quà rất bất ngờ theo nhiều cách khác nhau, bỏ qua giai đoạn kiếm được tiền để mua chúng, mình vẫn có trong tay thứ mình muốn. Khoảng đầu năm 2017 khi ăn tiệc tất niên cùng công ty, mình may mắn được bốc thăm trúng một chiếc Macbook Air, và cha mẹ mình mỗi người cũng được một phần hiện kim đem về. Năm đó mình nổi tiếng khắp cả công ty. Chiếc Macbook đến thật đúng lúc vì khoảng giai đoạn đó công ty tổ chức rất nhiều sự kiện mà mình lại cần có Macbook mới hoàn thành công việc. Hay quay về thời cấp ba, khi đang mong mỏi được mẹ mua cho chiếc cặp mới để đi học, thì bác bưu tá đánh thức mình giữa giấc mơ trưa, nói báo Mực Tím gửi tặng cái cặp đeo chéo hiệu Kingkong màu lông chuột, do lá phiếu may mắn mình gửi được tòa soạn bốc trúng. Hay có đợt mình tham gia bình chọn trang web thương mại điện tử được yêu thích do Sở Công thương TPHCM tổ chức với câu hỏi cuối cùng là có bao nhiêu người có dự đoán giống như bạn. Mình đã thật sự trúng giải hiện kim nhờ câu hỏi cuối đó trong sự ngỡ ngàng vì mình còn chả nhớ mình đã gõ số mấy trong dãy số từ 0 đến 9 trên bàn phím.

Nói tóm lại là, khi muốn có thứ gì thì hãy nghĩ trực tiếp về nó. Vũ trụ theo một cách nào đó sẽ đưa nó đến bên mình. Thông qua tiền là một cách phổ biến, nhưng ngoài ra vẫn còn rất nhiều cách để có được thứ mình muốn, như mình kể ở trên chẳng hạn.

Sharing

In fact, when you don’t have money, it’s hard to be happy, and even if you have a lot of money, it’s not necessarily happy. Money, like many other things, is a tool and a means to help us get a share of our happiness. We want money, isn’t it because we want a more comfortable, more prosperous life? Money can help us get there. So higher than a comfortable and affluent life, is it possible to have more time and means to be happy with family, to do what you like to satisfy yourself?

Personally, I’ve been very lucky so far, and I believe it will be. I don’t think about money too much, and I don’t have a passion for making money. But I aspire to have many things. I want to travel all over the world, I want to have time to do my own hobbies, I want to be fully immersed in my work, I want to eat delicious meals and be filled with laughter with the people I love, I want to receive as many practical gifts as possible. And I really have them. I am a pretty lucky person because I often own many very unexpected gifts in many different ways, skipping the stage of earning money to buy them, I still have in my hands what I want. Around the beginning of 2017, when I was having a year-end party with the company, I was lucky enough to win a Macbook Air, and my parents each received a piece of cash. That year, I was famous throughout the company. The Macbook came at the right time because around that period the company held a lot of events and I needed a Macbook to complete the work. Or back in high school, when I was longing for my mother to buy me a new bag to go to school, the postman woke me up in the middle of a midday dream, saying that Muc Tim newspaper sent me a Kingkong cross-body bag in the color of mouse hair, because the lucky vote I sent was won by the editorial office. Or there was a time when I participated in the poll of the favorite e-commerce website organized by the Department of Industry and Trade of Ho Chi Minh City with the final question of how many people have the same prediction as you. I actually won the cash prize thanks to that last question in my astonishment because I don’t even remember what number I typed in the sequence of numbers from 0 to 9 on the keyboard.

In short, when you want something, think about it directly. The Universe will somehow bring it to us. Through money is a common way, but in addition, there are still many ways to get what you want, like I mentioned above.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: