The Secret | Bí mật 66/365

Do not worry at all about negative thoughts, and do not try to control them. All you have to do is begin to think good thoughts each day. Plant as many good thoughts as you can in each day. As you begin to think good thoughts you will attract more and more good thoughts, and eventually the good thoughts will wipe out the negative thoughts altogether.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Đừng lo lắng về những suy nghĩ tiêu cực, và cũng đừng cố gắng kiểm soát chúng. Tất cả những gì bạn cần làm là bắt đầu nghĩ về những điều tốt mỗi ngày. Hãy gieo những hạt giống suy nghĩ tích cực nhiều nhất có thể mỗi ngày. Khi bạn bắt đầu có những suy nghĩ tốt đẹp, bạn sẽ càng thu hút thêm nhiều suy nghĩ tích cực, và cuối cùng những điều tốt mà bạn nghĩ sẽ quét sạch các suy nghĩ tiêu cực trong đầu bạn, sạch sẽ.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Theo Geshe Michael Roach, tác giả của những đầu sách nổi tiếng như Năng đoạn kim cương, Quản lý nghiệp hay Nghiệp tình yêu, cứ mỗi giây con người sẽ gieo đến 65 hạt giống mới, mà hầu hết những hạt giống này bắt đầu từ chính suy nghĩ của chúng ta. Nếu chúng ta không ngừng nghĩ về những buồn bã, lo âu, thì cứ mỗi giây tiếp theo, những suy nghĩ đó sẽ được gieo xuống và nảy mầm, và sản sinh ra nhiều âu lo hơn nữa. Vậy nên cách giải quyết tốt nhất ở đây là hãy để cho những suy nghĩ tích cực quét sạch đi những muộn phiền sầu não kia, cũng với cách tương tự. Để những hạt giống tốt đẹp nảy mầm, sẽ chẳng còn chỗ cho âu lo phiền muộn.

Sharing

According to Geshe Michael Roach, the author of famous books such as The Diamond Cutter, Karmic Management or The Karma of Love, every second people will sow 65 new seeds, most of which start with our own thinking. If we don’t stop thinking about our sadness and anxiety, then with every next second, those thoughts will be sown and sprout, and produce more and more anxiety. So the best solution here is to let the positive thoughts sweep away the other sorrows, in the same way. For the good seeds to sprout, there will be no room for worry and sorrow.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: