The Secret | Bí mật 65/365

All you have to do is ask and believe, and then get yourself on the receiving frequency of goodness. You don’t actually have to do anything else. The Universe will do all the moving of things, including moving you.

When you ask and believe, you are getting yourself out of the way so the Universe can do its work.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Tất cả những gì bạn phải làm là hỏi và tin tưởng, và sau đó đưa mình vào tần số nhận được sự tốt lành. Bạn không nhất thiết phải làm bất cứ điều gì khác. Vũ trụ sẽ khiến mọi thứ chuyển động, bao gồm cả việc thúc đẩy bạn di chuyển.

Khi bạn hỏi và tin tưởng, cũng là lúc bạn đang cố gắng vượt qua bản thân, và như vậy Vũ trụ cũng có thể thực hiện công việc của mình.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Nói một cách đơn giản, khi chúng ta thật sự khao khát làm một điều gì đó, có những tưởng tượng thật sống động về cái kết mình mong muốn, thì chúng ta sẽ có đủ động lực để toàn tâm toàn ý thực hiện mọi hành động. Còn thực hiện như thế nào, cứ để Vũ trụ dẫn lối, thuận theo tự nhiên và không ngại vượt qua thử thách. Khi đó, cái kết sẽ thật viên mãn và xứng đáng.

Chiều nay mình có niềm vui nho nhỏ. Chuyện là tối qua đi siêu thị thấy hộp bánh Solite yêu thích, nhưng vì cân nhắc chi tiêu mà mình quyết định bỏ lại, chờ khi nào có khuyến mãi sẽ mua sau, vì ở nhà cũng còn vài loại khác để ăn vặt. Chiều nay em mình ra siêu thị mua đồ để nấu bữa tối, sau đó ra về mà bỏ quên một túi đồ. Mình ra lấy giúp, và bất ngờ khi thấy hộp bánh Solite trong túi. Thế là chẳng cần mua, mình vẫn có bánh ăn ngon lành.

Sharing

Simply put, when we really want to do something, have vivid fantasies about the result we want, then we will have enough motivation to wholeheartedly perform all actions. As for how to do it, just let the Universe lead the way, follow nature and don’t be afraid to overcome challenges. Then, the ending will be satisfying and worthy.

I have a little joy this afternoon. The story is that last night when I went to the supermarket, I saw my favorite Solite cake box, but because of spending considerations, I decided to leave it behind, wait until there is a promotion, I will buy it later, because at home there are also a few other types to snack. This afternoon, my brother went to the supermarket to buy groceries to cook dinner, then left without a bag. I went to get it, and was surprised to see a box of Solite cakes in my bag. So no need to buy, I still have delicious cake.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: