The Secret | Bí mật 63/365

If we live good lives, the times are also good. As we are, such are the times.

Saint Augustine of Hippo (354-430)

Click to read my sharing in English below

Nếu chúng ta sống tốt, thời gian cũng sẽ tốt; cũng như chúng ta, sẽ là thời đại.

– Thánh Augustine thành Hippo (354-430)

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Từ hồi sau Tết, tình hình dịch bệnh vẫn ngày càng gia tăng, các ca nhiễm COVID-19 cứ lan truyền không ngừng và con số người nhiễm cũng trên đà cao tiếp. Nhưng cũng may cùng lúc đó, số người khỏi bệnh được cập nhật hàng ngày cũng tăng lên đáng kể. Từ hồi dịch bệnh diễn ra, bao nhiêu người chết đi, bao nhiêu công việc còn dang dở, những người còn lại cũng chật vật mưu sinh. Nhưng cũng trong cái khoảnh khắc cả thế giới nguy nan này, mọi người có cơ hội được trải nghiệm, được thử thách, được tích lũy cho mình những bài học quý báu.

Cá nhân mình trong hai năm qua, có được và có mất, cũng có cái cảm giác mất rồi lại được. Tự thấy mình trưởng thành nhiều hơn. Có lẽ với tương lai và với người đi trước, mình vẫn còn rất nhiều điều cần phải học, nhưng ít nhất với hiện tại, mình tự hào rằng mình đã tiến bộ hơn rất nhiều so với mình của hôm qua. Biết ơn những khoảng thời gian đã trôi qua không vô nghĩa, mỗi trải nghiệm đều là một bài học, và mình luôn trân trọng và biết ơn tất cả.

Sharing

Since Tet festival in Vietnam, the disease situation has been increasing, COVID-19 infections have spread continuously and the number of infected people is also on the rise. But fortunately at the same time, the number of recovered patients updated daily also increased significantly. Since the epidemic took place, how many people have died, how many unfinished jobs, and the rest have struggled to make a living. But also in this moment when the whole world is in danger because of COVID-19, everyone has the opportunity to experience, be challenged, and accumulate valuable lessons.

Personally, in the past two years, I have gained and lost, I also have the feeling of losing and gaining again. I see myself as more mature. Perhaps with the future and with the people who went before, I still have a lot to learn, but at least for now, I am proud that I have improved a lot compared to the me of yesterday. Being grateful for the time that has passed is not meaningless, each experience is a lesson, and I always cherish and be grateful for them all.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: