The Secret | Bí mật 62/365

How did I use The Secret to stop wearing reading glasses?

I asked, and then I visuallized myself without reading glasses in every situation. My eyesight became clear in three days. I didn’t notice the three days that it took because I KNEW it was done in the moment I asked. If I had noticed the three days that it took, then I would have been noticing that it was not already done. I totally believed and KNEW it was done. I had absolute faith. I can just as easily say that it took me three days to realize that my eyes were seeing clearly or that it took me three days to adjust to my clear eyes. That would be true, because I knew the moment I asked that it had been given to me, and I had absolutely no doubt whatsover. From that state of knowing, my eyesight became clear in three days.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Tôi, Rhonda Byrne, đã áp dụng Bí mật để ngừng việc đeo kính đọc sách như thế nào?

Tôi đã tự hỏi, và sau đó tôi hình dung mình không đeo kính đọc sách trong mọi tình huống. Thị lực của tôi trở nên rõ hơn trong ba ngày. Tôi không hề chú ý đến nó trong ba ngày qua, vì tôi BIẾT nó đã thành hiện thực ngay thời điểm tôi yêu cầu. Nếu tôi cho rằng nó đã diễn ra trong ba ngày, có nghĩa là nó chưa thật sự hoàn thành. Tôi hoàn toàn tin tưởng và BIẾT rằng nó đã thật sự diễn ra. Tôi đã có niềm tin tuyệt đối. Tôi có thể dễ dàng nói rằng tôi đã dành ba ngày để nhận ra rằng mắt tôi đang rất tỏ hoặc tôi mất ba ngày để thích nghi với đôi mắt sáng của mình. Đó sẽ là sự thật, bởi vì tôi biết thời điểm tôi muốn mắt sáng tỏ thì nó đã được trao cho tôi, và tôi hoàn toàn không nghi ngờ điều gì. Từ trạng thái nhận biết đó, thị lực của tôi trở nên rõ ràng trong ba ngày.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Mình không có dịp trải nghiệm cảm giác này, vì hiện tại mắt mình đang 10/10 không đeo kính. Luôn mong mỏi rằng đôi mắt của mình vẫn sẽ tiếp tục được sáng rõ và khỏe mạnh như hiện tại.

Cách đây nhiều năm hồi mình còn học cấp ba, lúc đó mình vẫn còn cận thị. Mẹ có cho mình uống rất nhiều nước ép cà chua nguyên chất 100% trong một thời gian dài để bổ mắt, vì trong cà chua có khá nhiều vitamin A và C. Không biết do nước ép cà chua có công hiệu thật, hay do niềm tin rằng mắt mình sẽ sáng lại, mà lúc đó mình thật sự giảm được 0,25 độ cận, rồi lại thêm 0,25 độ cận nữa sau vài tháng. Hồi đầu mới thử thì nước ép cà chua khó uống cực kỳ, nhưng dần thì cũng quen, sau đó lại thấy ngon. Nước ép cà chua mix cà rốt cũng khá ngon, hồi đó mẹ cũng hay làm cho mình uống lắm, và đều là thức uống bổ dưỡng bổ sung vitamin rất tốt.

Trải qua khoảng thời gian mắt sáng – cận – rồi lại sáng, nên càng thấy quý đôi mắt lắm.

Sharing

I have not had the opportunity to experience this feeling, because currently my eyes are 10/10 without glasses. Always hope that your eyes will continue to be bright and healthy as they are now.

Many years ago when I was in high school, I was still nearsighted. My mother let me drink a lot of 100% pure tomato juice for a long time to nourish my eyes, because tomatoes have quite a lot of vitamins A and C. I don’t know if tomato juice is really effective, or because belief that my eyes will be bright again, at that time I actually reduced 0.25 diopters, and then another 0.25 diopters after a few months. When I first tried it, tomato juice was extremely difficult to drink, but gradually I got used to it, and then it was delicious. Tomato juice mixed with carrots was also quite delicious, at that time my mother used to make me drink it a lot, and it was a very good vitamin supplement.

Experiencing a period of time when the eyes are bright – near – then bright again, so I appreciate the eyes even more.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: