The Secret | Bí mật 59/365

Do you know that as you try and work out “how” your desire will come about, you are actually pushing your desire away from you? As you try and work out “how” you can make your desire happen, you are sending a huge message to the Universe that you do not have your desire. And if you’re not emanating the exact frequency of having your desire from within you, how can the Universe possibly find your signal to deliver your desire?

Rhonda Byrne

Bạn có biết rằng, khi bạn cố gắng và tìm “cách” để mong muốn của mình thành hiện thực, có nghĩa là bạn đang thực sự đẩy các mong muốn đó ra khỏi bạn? Khi bạn cố gắng và tìm “cách” biến mong muốn của mình thành hiện thực, có nghĩa là bạn đang gửi hàng tá thông điệp đến Vũ trụ, rằng bạn chẳng hề có mong muốn gì cả. Và nếu bạn không phát ra tần số chính xác cho mong muốn đó từ bên trong mình, thì làm sao Vũ trụ có thể tìm ra tín hiệu để đáp ứng lại mong muốn của bạn?

Cảm nhận

Cũng như việc mua hàng online vậy. Nếu mình cho sai địa chỉ hay số điện thoại, shipper sẽ chẳng thể nào giao hàng đến đúng cho mình được.

Hay như việc đặt xe cũng vậy. Có lần nọ mình đặt chuyến xe công nghệ từ nhà lên công ty, vẫn là những thao tác quen thuộc nhưng không hiểu sao hôm đó lại đặt nhầm địa chỉ đi và đến. Thế là bị bác tài chửi một trận và rồi đành hủy chuyến. Một lần khác thì hài hước hơn, bác tài hỏi mình đặt địa chỉ đúng chứ, mình vẫn chắc chắn như đinh đóng cột là chính xác, sau đó mới phát hiện cả điểm đi và điểm đến đều cùng một địa chỉ. Cũng may, cả hai đều là địa chỉ nơi mình đang đứng, nên vẫn có thể lên xe và đổi đích đến khác.

Quay trở lại câu chuyện về “cách thức” hay “phương thức” thực hiện vấn đề. Thật ra từ trước đến nay chúng ta vẫn luôn tự gò bó mình trong một vài cách làm cụ thể. Nhưng chúng ta không biết rằng ở thế giới ngoài kia, có muôn vàn những cách khác nhau có thể giải quyết được cùng một vấn đề của mình. Vậy nên thay vì cứ cố hữu với một vài phương thức theo tư duy lối mòn, hãy cứ thả lỏng và tập trung vào mong muốn, vào cái kết mà mình ao ước, rồi tự nhiên Vũ trụ sẽ dẫn dắt con đường để mình đi đến đích, theo một cách hữu duyên nào đó mà cả mình cũng chẳng ngờ.

Sharing

Just like buying online. If we give the wrong address or phone number, the shipper will not be able to deliver the item to us.

Or like booking a car. There was a time when I booked a car from home to the company, still a familiar operation, but for some reason, I misplaced the pick up point and destination that day. So the driver cursed a match and then I had to cancel the trip. Another time was more humorous, the driver asked if I had put the correct address, I was still as sure as egg is egg was correct, then discovered that both the departure and destination were the same address. Fortunately, both are addresses where I am standing, so I can still get in the car and change to another destination.

Back to the story of “how” to do anything. In fact, up to now, we have always limited ourselves to a few specific ways of doing things. But we don’t know that in the world out there, there are many different ways to solve our same problem. So instead of sticking to some old-fashioned way of thinking, just relax and focus on what you want, on the ending you want, and then naturally the Universe will guide the way for you to go. to the destination, in a charming way that even I did not expect.

365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: