The Secret | Bí mật 58/365

Ask, Believe, Receive – just three simple steps to create what you want. However, very often the second step, believe, can be the most difficult one. And yet it is the greatest step you will ever take. Believing contains no doubt. Believing does not waver. Believing is absolute faith. Believing remains steadfast despite what is happening in the outside world.

When you master believing, you have mastered your life.

Rhonda Byrne

Hỏi, Tin, Nhận – chỉ cần ba bước đơn giản để tạo nên những gì bạn mong muốn. Tuy nhiên, thường thì bước thứ hai, tin tưởng, có thể là bước khó nhất. Và đó là bước tuyệt vời nhất mà bạn từng thực hiện. Tin là không nghi ngờ. Tin là không dao động. Tin là trung thành tuyệt đối. Niềm tin kiên định bất chấp những gì đang diễn ra ở thế giới ngoài kia.

Khi bạn làm chủ được niềm tin, bạn đã làm chủ được cuộc đời của mình.

Cảm nhận

Hôm nay là ngày thứ 58 liên tiếp mình duy trì dự án dịch thuật và tìm hiểu về luật hấp dẫn này. Thật may mắn khi vẫn thực hiện đúng cam kết cho đến hôm nay. Và mình tin là mình sẽ theo được đến cùng, đến ngày thứ 365, diễn ra vào đúng 31/12/2022, và chuẩn bị cho một năm tiếp theo càng rực rỡ.

Sharing

Today is the 58th day in a row that I maintain this translation and learn about the law of attraction project. It is fortunate to still keep the promise to this day. And I believe I will be able to follow it to the end, until the 365th day, which will take place on December 31, 2022, and prepare for a more brilliant next year.

365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: