The Secret | Bí mật 57/365

To experience deep gratitude, sit down and write a list of the things you are grateful for. Keep writing your list until your eyes are overflowing with tears. As the tears come, you will feel the most beautiful feeling around your heart and all through the inside of you. This is the feeling of true gratitude. Once you have felt this feeling you will know how to re-create it.

This intense feeling of gratitude is the feeling you want to reproduce as many times a day as you can. In a very short time you will be able to bring that feeling into your body at any time, virtually instantaneously.

Rhonda Byrne

Để trải nghiệm lòng biết ơn một cách sâu sắc, hãy ngồi xuống và viết ra danh sách những điều bạn biết ơn. Tiếp tục làm đầy danh sách cho đến khi những giọt nước mắt chực trào. Khi nước mắt tuôn rơi, sẽ là lúc bạn cảm nhận được cái cảm giác tươi đẹp nhất bao quanh trái tim mình và từ bên trong con người bạn. Đây là cảm giác biết ơn thật sự. Một khi bạn đã trải nghiệm được cảm giác này, bạn sẽ biết cách làm thế nào để tái tạo nó.

Cảm giác biết ơn mãnh liệt này là cảm giác mà bạn muốn gặp lại nhiều lần trong ngày. Trong thời gian rất ngắn, bạn sẽ có thể đưa cảm giác đó vào cơ thể bất kỳ lúc nào, gần như ngay lập tức.

Cảm nhận

Một cảm giác rần rần chạy dọc sống lưng. Khi bắt gặp hoặc nghe thấy điều gì đó khiến bạn đồng cảm, những tần số rung động trong mình sẽ chạy khắp cơ thể, tạo nên những rung cảm đẹp đẽ khiến mình thêm phấn khích. Có đôi khi, những giọt nước mắt sẽ tuôn trào, đó là giọt nước mắt đẹp đẽ của yêu thương và thấu cảm.

Chỉ cần vô tình bắt sóng đúng tần số, thông qua mùi hương, ánh sáng, động tác, cái chạm hay bất kỳ giác quan nào, sự rung cảm sẽ lần nữa được kích hoạt, để lòng biết ơn một lần nữa tuôn trào.

Sharing

A tingling sensation ran down my spine. When I come across or hear something that makes I empathize, the vibrations within me will run throughout my body, creating beautiful vibes that make me more excited. Sometimes, tears will flow, which are beautiful tears of love and understanding.

Just by accidently catching the wave at the right frequency, through scent, light, movement, touch or any other sense, the vibe will be activated once again, letting gratitude flow once more.

365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: