The Secret | Bí mật 51/365

There is no doubt that when using the law of attraction for the good of everyone, you are connecting yourself to great power. However, the law is also available to you individually so that you may live your life to the fullest. When you live your life to the fullest you have so much more to give others.

Your pain and misery does not help the world. But your joy and your life lived fully uplifts the world.

Rhonda Byrne

Không có gì nghi ngờ, khi sử dụng luật hấp dẫn vì lợi ích của mọi người, bạn đang kết nối mình với một sức mạnh to lớn. Tuy nhiên, luật hấp dẫn cũng dành cho cá nhân bạn để bạn được sống hết mình. Khi bạn sống hết mình, bạn sẽ có rất nhiều thứ để chia sẻ cho người khác.

Nỗi đau và sự thống khổ của bạn không giúp ích được gì cho thế giới. Nhưng niềm vui và cuộc sống của bạn hoàn toàn có thể nâng tầm thế giới.

Cảm nhận

“Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng cả Trái Đất”, Acsimet.

Điểm tựa của tôi tình yêu, sự tin tưởng và ủng hộ.

Sharing

“Give me a place to stand and I will move the Earth”, Archimedes.

My fulcrum is love, trust and support.

365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: