The Secret | Bí mật 48/365

There is no force of hate. Hate is simply the absence of love, just as darkness is the absence of light. Poverty is the absence of health, and sadness is the absence of joy. All negativity is simply the absence of something positive.

This is very, very good to know.

Rhonda Byrne

Cái gọi là sức mạnh của thù hận hay ghét bỏ thật ra không tồn tại. Sự căm ghét đơn giản chỉ là sự thiếu vắng yêu thương, cũng như bóng tối là sự thiếu vắng của ánh sáng. Nghèo đói là sự thiếu đi sức khỏe, và nỗi buồn là sự vắng đi niềm vui. Tất cả những tiêu cực, chỉ đơn giản là sự vắng mặt của điều gì đó tích cực.

Thật tốt khi biết được điều này.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

Cảm nhận

Vậy nên muốn chấm dứt một điều gì đó bất như ý, chỉ đơn giản là tìm kiếm điều tích cực ngược lại, rồi tập trung vào điều tích cực ấy. Thế là cái bất như ý kia rồi sẽ qua đi, nhường chỗ cho như ý.

Hay một cách khác là, thêm mảnh ghép của những điều tích cực vào, để cả con tàu được tỏa sáng.

Chiều nay xem phim Đài Loan (Người nối nghiệp), một cô giáo vì mẹ qua đời do phán đoán sai lầm của người hộ sinh, nên từ đó căm thù người hộ sinh kia, và ghét lây học trò của cô ta – nay cũng là học trò của mình ở trường.

Bao nhiêu năm trôi qua, mãi đến khi người hộ sinh năm nào chân thành nhận sai và cuối đầu xin lỗi, mọi khúc mắc bỗng dưng tan biến. Hóa ra, sự chân thành thật sự có thể xóa tan hiềm khích. Hóa ra, giận dỗi bao lâu, chẳng qua chỉ cần được nghe một lời xin lỗi thật chân thành. Thế là đủ.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: