The Secret | Bí mật 47/365

If you want to attract more money, make lists of the things you will buy with the money. Surround yourself with pictures of the things you would like and always feel the feelings of having those things now. Imagine sharing those things with the ones you love and imagine their happiness.

Now you’re creating!

Rhonda Byrne

Nếu bạn muốn thu hút nhiều tiền bạc, hãy lập danh sách những thứ bạn sẽ mua bằng tiền. Chiêm ngưỡng những bức ảnh về thứ bạn muốn có và luôn cảm nhận cái cảm giác khi có nó trong thực tại. Hãy tưởng tượng bạn sẽ chia sẻ nó với những người bạn yêu quý, và hình dung ra sự hạnh phúc trong họ.

Hãy tự tạo cái kết cho chính mình!

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

Cảm nhận

Có một sự thật thường diễn ra là đôi khi mình sẽ nhận được thứ mình muốn mà bỏ qua giai đoạn có tiền. Vì cái mình muốn cuối cùng vẫn là thứ đồ vật hay dịch vụ nọ, còn tiền chẳng qua chỉ là vật trung gian. Vậy nên dù không có quá nhiều tiền trong tay, mình vẫn thường có được thứ mình muốn một cách dễ dàng theo nhiều cơ duyên khác nhau.

Nếu muốn sở hữu nhiều tiền, có lẽ nên nghĩ về hình ảnh một cuốn sổ tiết kiệm, hay một tài khoản với nhiều con số, hay thậm chí là vô số tờ polyme trong tay mình.

Muốn cái gì thì tập trung vào cái đó, tự tạo mục tiêu cho chính mình và nỗ lực hết sức.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: