The Secret | Bí mật 40/365

A vision board is a tool to help you create the image in your mind of what you want. As you look at the vision board you are imprinting the picture of your desire in your mind. As you focus on your vision board it stimulates your senses and evokes a positive feeling within you. Then you have the two elements of creation – your mind and your feelings – working in full force.

Rhonda Byrne

Bảng tầm nhìn là một công cụ giúp bạn vẽ ra hình ảnh trong đầu về những gì bạn muốn. Khi nhìn vào bảng tầm nhìn của mình, cũng là lúc bạn đang in sâu bức tranh mong ước của mình vào tâm trí. Khi tập trung vào bảng tầm nhìn, nó sẽ kích thích các giác quan của bạn và khơi gợi cảm giác tích cực trong bạn. Khi đó, hai yếu tố của sự sáng tạo – tâm trí và cảm xúc – sẽ vì mong muốn của bạn mà hoạt động hết công suất.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

Cảm nhận

Bảng tầm nhìn cũng giống như danh sách mục tiêu mà chúng ta hay gạch đầu dòng mỗi đầu năm, đầu tháng. Khác cái là, nó được hình ảnh hóa thành bức tranh cụ thể về những gì mình mong muốn, để hàng ngày nhìn vào đó, cảm xúc khát khao thêm dâng trào mãnh liệt, để tiếp thêm động lực tiến về đích đến.

Một bảng tầm nhìn cùng với mục tiêu càng SMART sẽ càng dễ thành hiện thực.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: