The Secret | Bí mật 34/365

Think good thoughts.

Speak good words.

Take good actions.

Three steps that will bring more to you than you can ever imagine.

Rhonda Byrne

Nghĩ điều tốt.
Nói lời hay.
Hành động thích đáng.

Ba bước này sẽ mang lại cho bạn nhiều điều hơn bạn có thể tưởng tượng.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

Cảm nhận

Còn gì bằng khi áp dụng ba bước này ngay những ngày Tết đầu xuân, và cả những ngày sau đó nữa.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: